Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I LỚP 6B

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP 6B Học Kỳ 1 Năm học 2012 - 2013 STT Tên học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Xếp hạng Hạnh kiểm Toán Vật lí Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật 1 Nguyễn Đức Anh 5.0 5.0 4.0 4.4 4.7 5.2 4.5 5.1 7.1 Đ Đ Đ 4.9 Yếu 28 Tốt 2 Vũ Minh Chiến 7.9 7.1 7.2 6.4 7.2 8.3 8.1 6.4 9.1 Đ Đ Đ 7.5 ...

BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I LỚP 6A

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP 6A Học Kỳ 1 Năm học 2012 - 2013 STT Tên học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Xếp hạng Hạnh kiểm Toán Vật lí Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật 1 Nguyễn Đặng Lan Anh 8.2 9.1 6.8 6.8 8.2 8.5 6.8 7.6 8.3 Đ Đ Đ 7.8 Khá 13 Tốt 2 Lê Văn Chung 7.8 8.0 7.7 6.6 8.6 8.4 8.1 6.9 8.6 Đ Đ Đ ...

BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I LỚP 7B

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP 7B Học Kỳ 1 Năm học 2012 - 2013 STT Tên học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Xếp hạng Hạnh kiểm Toán Vật lí Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật 1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 7.2 8.2 8.7 7.4 8.3 7.7 6.9 9.1 7.3 Đ Đ Đ 7.8 Khá 1 Tốt 2 Phạm Tuấn Anh 5.0 6.8 6.9 5.9 7.1 8.0 6.5 6.9 5.7 Đ Đ Đ ...

BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I LỚP 7A

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP 7A Học Kỳ 1 Năm học 2012 - 2013 STT Tên học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Xếp hạng Hạnh kiểm Toán Vật lí Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật 1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6.9 6.6 9.2 7.8 8.3 8.2 8.2 8.6 7.6 Đ Đ Đ 7.8 Khá 25 Tốt 2 Nguyễn Thu Dịu 7.1 6.8 8.6 7.4 8.6 8.3 6.2 8.8 7.2 Đ Đ Đ ...

BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I LỚP 8a

STT Tên học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Xếp hạng Hạnh kiểm Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật 1 Đào Thị Yến Anh 9.0 8.1 8.5 9.2 8.5 8.6 9.5 7.8 9.0 8.2 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi 2 Tốt 2 Cao Văn Công 7.3 7.4 5.4 8.8 6.3 8.5 8.9 6.8 7.7 6.3 Đ Đ Đ 7.3 Khá 21 Tốt 3 Nguyễn Sĩ Đại 7.1 7.4 ...

BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I LỚP 8A

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP 8B Học Kỳ 1 Năm học 2012 - 2013 STT Tên học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Xếp hạng Hạnh kiểm Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ Thuật 1 Lê Thanh Á 5.3 6.3 4.2 6.6 4.8 6.4 6.1 6.2 5.9 6.2 Đ Đ Đ 5.7 Tb 20 Tốt 2 Nguyễn Ngọc Anh 5.0 5.1 4.9 6.8 4.5 7.0 6.6 5.7 6.5 4.9 ...

BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I LỚP 9A

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP 9A Học Kỳ 1 Năm học 2012 - 2013 STT Tên học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Xếp hạng Hạnh kiểm Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Mỹ Thuật 1 Nguyễn Thị Lan Anh 8.2 8.8 7.5 8.8 7.5 8.9 8.6 8.2 8.6 9.0 Đ Đ 8.3 Giỏi 9 Tốt 2 Nguyễn Vân Anh 7.6 8.0 7.6 8.5 7.9 8.7 9.3 8.5 7.5 7.5 Đ Đ ...

BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I LỚP 9B

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP 9B Học Kỳ 1 Năm học 2012 - 2013 STT Tên học sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm Học lực Xếp hạng Hạnh kiểm Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh GDCD Công nghệ Thể dục Mỹ Thuật 1 Nguyễn Sỹ An 4.5 5.0 5.3 4.7 5.0 5.1 4.9 5.3 5.1 5.3 Đ Đ 5.0 Tb 35 Tốt 2 Phạm Thị Lan Anh 7.7 5.8 6.3 7.9 6.1 6.6 6.8 6.4 7.1 6.7 Đ Đ ...

LỊCH COI THI HỌC KÌ I CỦA Đ/C NGUYỆT

PHÒNG GDĐT HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHÙ NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI KHẢO SÁT HỌC KÌ I Hải Phòng, Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Năm học: 2012 - 2013 LỊCH XEM THI CỦA GIÁM THỊ TN06 - Phạm Thị Nguyệt STT Môn thi Phòng thi Ngày thi Giờ thi Ghi chú 1 Ngữ Văn - Khối 9 02 19/12/2012 07:30 2 Vật lí - Khối 9 03 19/12/2012 09:30 3 Toán - Khối 7 ...

LỊCH COI THI HỌC KÌ 2012-2013 CỦA CÁC GIÁO VIÊN

PHÒNG GDĐT HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHÙ NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI KHẢO SÁT HỌC KÌ I Hải Phòng, Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Năm học: 2012 - 2013 LỊCH XEM THI CỦA GIÁM THỊ TN03 - Nguyễn Khắc Thanh STT Môn thi Phòng thi Ngày thi Giờ thi Ghi chú 1 Sinh học - Khối 6 02 19/12/2012 07:00 2 Lịch sử - Khối 8 Phòng 1 19/12/2012 08:00 3 Hóa học -...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM THÌN 2012

6952962 CHÚC NĂM MỚI 2012 : - Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào. - Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn. - Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự là Man. - Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc. - Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường. - Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm. - Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi. - Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp...

KẾT QUẢ HỌC KÌ I LỚP 8B

STT TÊN HS TOÁN LÝ hóa SINH VĂN SỬ ĐỊA NN GDCD CN TBM 1 NGUYỄN SỸ AN 52 53 60 50 45 70 50 55 50 48 53 2 NGUYỄN VÂN ANH 77 66 86 94 80 88 80 84 86 88 82 3 MẠC VĂN BÌNH 52 48 50 64 57 62 54 52 57 63 56 4 TRẦN HỮU CÔNG 78 74 79 92 74 78 77 77 71 85 78 5 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 52 60 48 60 53 61 60 56 51 ...

KẾT QUẢ HỌC KÌ I LỚP 8A

STT TÊN HS TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA NN GDCD CN TBM 1 NGUYỄN THỊ LAN ANH 79 76 80 91 82 87 81 59 77 78 79 2 PHẠM THỊ LAN ANH 47 52 49 76 58 62 53 62 53 62 57 3 NGUYỄN VĂN BÌNH 61 49 70 76 70 88 64 58 62 72 67 4 VŨ NĂNG CHÍNH 85 71 64 72 63 77 73 61 60 74 71 5 PHẠM THỊ THUỲ DUNG 68 59 64 81 69 89 84 ...

KẾT QUẢ HỌC KÌ I LỚP 6A

STT TÊN HS TOÁN LÝ SINH VĂN SỬ ĐỊA NN GDCD CN TBM 1 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 80 67 79 70 86 77 87 86 82 79 2 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 76 65 66 76 79 58 53 74 81 71 3 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 68 67 58 75 85 76 54 79 78 71 4 NGUYỄN THU DỊU 65 72 72 76 79 69 53 90 72 72 5 HOÀNG ĐÌNH DŨNG 45 66 50 57 66 50 36 41 68 ...

KẾT QUẢ HỌC KÌ I LỚP 7A

TÍNH ĐiỂM TBM KHỐI 7A STT TÊN HS TOÁN LÝ SINH VĂN SỬ ĐỊA NN GDCD CN TBM 1 NGUYỄN ĐỨC ANH 40 56 64 52 50 55 54 47 50 51 2 ĐÀO THỊ YẾN ANH 88 88 92 81 82 87 73 87 93 85 3 MẠC THỊ DUYÊN 52 78 77 65 95 73 60 89 75 71 4 NGUYỄN THỊ T DƯƠNG 38 68 73 61 82 66 41 75 64 61 5 NGUYỄN SỸ ĐẠI 79 88 82 70 92 ...

KẾT QUẢ HỌC KÌ I LỚP 9A

TT STT TÊN HS TOÁN LÝ hóa SINH VĂN SỬ ĐỊA NN GDCD CN TBM hx HL 1 29 NGUYỄN THỊ THƯ 96 93 90 91 85 90 91 95 84 96 91 1 G 2 10 NGUYỄN T THANH HUYỀN 95 90 83 96 81 93 94 92 94 96 91 1 G 3 14 NGUYỄN ĐỨC LĂNG 98 82 83 87 78 83 86 95 79 94 87 2 G 4 25 ĐỒNG THỊ KIM THOA 92 83 80 87 80 94 ...

KẾT QUẢ HỌC KÌ I 7B

STT TÊN HS TOÁN LÝ SINH VĂN SỬ ĐỊA NN GDCD CN TBM 1 LÊ THANH Á 51 48 84 45 63 68 50 49 52 55 2 NGUYỄN NGỌC ANH 50 51 76 49 60 71 54 66 66 58 3 PHẠM VĂN BẰNG 60 63 87 52 54 78 60 78 55 64 4 CAO VĂN CÔNG 73 84 91 73 83 81 74 82 79 79 5 LÊ VĂN ĐẠI 54 57 76 57 64 63 62 64 72 62 6 MẠC THỊ HÀ ...

Lịch thi học kì I

Lich thi học kì I bắt đầu ngày 19 tháng 12 năm 2011. THỨ/NGÀY BUỔI K6 K7 K8 K9 T2(19/12/2011) Sáng Sinh,GDCD (7a,7b,6b) VĂN ,VẬT LÝ(9a.9b,8a) Chiều VĂN ,LÝ(6a,6b,7a) VĂN,LÝ(8a,8b,9b) T3(20/12/2011) Sáng Sinh,GDCD TOÁN ,ANH Chiều TOÁN,ANH TOÁN ,ANH T421/12/2011 Sáng TOÁN,ANH(6a,6b,hoạ) VĂN ,LÝ7a,7b,anh) Sinh,GDCD(8a,8b,thhoá Sinh,GDCD9a.9b,thlý Chiều T522/12/2011 Sáng Sử,Cn,Địa Sử,Cn,Địa Sinh,GDCD Sử,Cn,Địa Chiều HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG ...

LỜI CẢM ƠN

CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS PHÙ NINH-THỦY NGUYÊN-HẢI PHÒNG. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!