Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH THÁNG 12

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – hạnh phúc Sè : ...

KẾ HOACH THÁNG 11

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sè : 58 / KH-GD&§T ...

kế hoạch tháng 10

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2011 1. Công việc trọng tâm : -Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp Phu nữ Việt Nam 20-10; Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25/0/1948-25/10/2011); -Hoàn thành hội nghị CBCC, Hội nghị dân chủ năm học 2011-2012; -Tiếp tục ổn định nền nếp, kỷ cương; thực hiện nghiêm túc...

KẾ HOẠCH THÁNG 9

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

KẾ HOẠCH THÁNG 8

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 271/ CVGD-ĐT“V/v Qui định nền nếp chuyên mônnăm học 2011 - 2012” CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thủy Nguyên, ngày 09 tháng 9 năm...

LỊCH CHỈ ĐẠO CẤP THCS

UBNDHUYỆN THUỶ NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

LỜI CẢM ƠN

CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS PHÙ NINH-THỦY NGUYÊN-HẢI PHÒNG. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!